ДЗИ/НВО

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 1. Подаване на заявления за явяване на  ДЗИ
 2. -05.2020 Българскип език и литература,  -05.2020 Втори изпит по желание
 3. Разултати от изпитите:

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Националното външно оценяване се провежда в 4 и 7 клас.
      Дати на изпити за 4 клас:
 1. 05.2020 г. -БЕЛ
 2. 05.2020 г. – Математика
 3. – Природни науки
 4. – Обществени науки

  Дати на изпити за 7 клас:
  1. – БЕЛ
  2. – Математика
  3. – Чужди езици