Класни стаи

Училището разполага с добра материална база. Има 12 класни стаи,които са ремонтирани и са подновени чиновете,  компютърен кабинет и физкултурен салон. Разполага с модерен стол, където се хранят децата от целодневната организация. През  2013 г.  беше изградена и модерна площадка с изкуствена трева, където учениците си провеждат часовете по физическо възпитание и спорт.