Компютърен кабинет

Компютърния кабинет разполага с 15 терминални устройства, интерактивна дъска, принтер и скенер. В него учениците придобиват знания и умения в часовете по информационни технология  и други предмети. Разполагаме още с преносими компютри, които спомагат за обучението на учениците.