Начален етап

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Име Фамилия Длъжност Образование ПКС
Костадинка Касабова Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Мария Търтова Главен учител, начален етап (I-IV клас)
Радка Паскова Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Силвия Тъпанкова Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Биляна Сидерова Възпитател, начален етап