Прогимназиален и гимназиален етап

Име Фамилия Длъжност
Бисер Хаджиев старши учител по география и икономика
Валентина Хасимова старши учител по български език и литература
Ангел Керкелев учител
Елиз Шенгова учител по информатика и информационни технологии
Зорка Найденова старши учител по история и цивилизация
Зорка Цветкова учител по английски език
Магдалена Гроздарева старши учител по изобразително изкуство и домашен бит и техника
Надежда Кирякова старши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
Неджми Шенгов старши учител по физика и астрономия
Рамзи Абдиков старши учител по математика
Стефан Джуров учител по музика
Иван Алексов учител