Ръководство

РЪКОВОДСТВО НА СОУ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ГЪРМЕНPicture

Стоян Стругов – Директор на училището


Picture

Калинка Базунчева – помощник директор по учебната дейност