Спортна площадка

Училището разполага с физкултурен салон и спортна  площадка. Изкуствено игрище за футбол разполага с висококачествена тревна настилка, където учениците спортуват. Разполагаме още с баскетболно и волейболно игри. Учениците имат добра база за спортуване с модерните площадки.