Контакти

Адрес

с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

Телефон и email

Средно общообразователно училище  „Св. Св. Кирил и Методий“,
с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград,

Директор: Стоян Стругов

strugov_sou@abv.bg
 www.sugarmen.com

Приемно време - Директор

Понеделник – Петък,
10:00 – 16:00

Приемно време - Учител

Понеделник – Петък,
11:00 – 18:00